วิศวกรระบบอัตโนมัติ - วิศวกร - ชลบุรี,

Careers at

วิศวกรระบบอัตโนมัติ

JOIN US


วิศวกรระบบอัตโนมัติ

category : วิศวกร  |  700/1, ชลบุรี  |  Posted on Dec 12, 2018 ← Back

Job Description

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีในรักในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติจะพิจารณาพิเศษ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary