ติดต่อศูนย์ชลบุรี

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000

TEL : 038-215033-39,038-930100
FAX : 038-930140,038-930141
CRM : 061-825-1028
E-mail : [email protected]