เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก

เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก

43-MOT-51
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานการฉีดพลาสติก เข้าใจกระบวนการฉีดพลาสติก ข้อมูลพื้นฐานในการฉีดพลาสติก และตัวแปรในการฉีดพลาสติก
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. สมบัติขั้นพื้นฐานของพลาสติก และสารเติมแต่งสมบัติของพลาสติก
2. ข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) ของเครื่องฉีดพลาสติก และขั้นตอนการฉีดพลาสติก
3. ตัวแปรในการฉีดพลาสติก (Injection Parameter) และความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัว
- Clamping force
- Material cushion
- Injection pressure
- Injection speed
- Switch over point
- etc.
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการฉีดพลาสติก และต้องการเรียนรู้พื้นฐานการฉีดพลาสติก
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหรืองานฉีดพลาสติก
 

 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกและทดลองแม่พิมพ์ (43-MOT-52 Setting Up Injection Moulding Machine)
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
20 ท่าน
 
ค่าอบรม
6,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
DOWNLOAD
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook