เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง

การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง

42-TDT-31
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจหลักการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง สามารถออกแบบและเขียนแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. องค์ประกอบการออกแบบแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
- ความหมายของกระบวนการขึ้นรูปโลหะชนิดต่างๆ
- ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ในการออกแบบแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
- การพิจารณาก่อนการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
- ส่วนประกอบของแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
2. การคำนวณองค์ประกอบต่าง ๆ ในการออกแบบแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
- การคำนวณหาแรงต่างๆ ที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ
- การหาช่องว่างระหว่าง Punch และ Die
- การคำนวณหาจุด Center of pressure
- การคำนวณหาความยาวก่อนการดัด
3. การออกแบบและการจับยึด Punch และ Die
- ปัจจัยที่พิจารณาในการออกแบบ Punch และการจับยึด
- ปัจจัยที่พิจารณาในการออกแบบ Die และการจับยึด
- การกำหนดระยะห่างระหว่างรูเจาะกับขอบ Die plate
4. การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานและวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์โลหะ
- การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
- การกำหนดพิกัดงานสวมของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
- การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแบบต่อเนื่อง
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. สำเร็จการศึกษาปวส.ด้านช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ ออกแบบแม่พิมพ์แบบเดี่ยวมาก่อน อย่างน้อย 2 ปี
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
เครื่องคอมพิวเตอร์
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องด้วยซอฟท์แวร์ VISI
2. การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องด้วยซอฟท์แวร์ NX Die Wizard
 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
9,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook