เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี สำหรับงานกัด

การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี สำหรับงานกัด

41-CNC-41
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจวิธีการทำงานเบื้องต้นของเครื่องจักร CNC และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องกัด CNC โดยใช้ซอฟท์แวร์ Simulation ได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. บทนำ
2. ระนาบและพิกัดของเครื่อง CNC
3. การเขียนโปรแกรม CNC งานกัดด้วยโปรแกรม Simulation
- การกำหนด Blankโดยโปรแกรม Simulation
- การติดตั้งเครื่องมือตัด
- การกำหนดจุดศูนย์ชิ้นงาน
- การสร้าง Setup form / Process sheet
- การเขียนโปรแกรม CNC
- การตรวจสอบโปรแกรม CNC
- การแสดงผลกราฟฟิคแบบ 2 มิติ
- การแสดงผลกราฟฟิคแบบ 3 มิติ
- การเขียนโปรแกรมวัฏจักร
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องกัด CNC และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน CNC ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทางด้านเครื่องกล หรือ
2. ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. คอมพิวเตอร์ 2. ซอฟท์แวร์ Simulation (Controller Fanuc)
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. CNC Milling Machine Control Level I (41–CNC–01)
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
5,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook