เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > ระบบควบคุมนิวเมติกไฟฟ้า

ระบบควบคุมนิวเมติกไฟฟ้า

21-PNE-21
 
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถ ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ การอ่าน การออกแบบ และการต่อวงจรนิวแมติกไฟฟ้า
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการพื้นฐานของนิวแมติกไฟฟ้า
2. หน้าที่ การใช้งาน การอ่าน การเขียนสัญลักษณ์และ หลักการทำงานของอุปกรณ์นิวแมติกไฟฟ้า
3. การเขียนวงจรนิวแมติกและวงจรไฟฟ้า การควบคุมแบบ Direct control และแบบ Indirect control
4. ควบคุมการเคลื่อนที่ของก้านสูบโดยใช้เงื่อนไขของตัวตั้งเวลา ตัวนับและเซ็นเซอร์แบบต่าง ๆ
5. หลักการออกแบบควบคุมแบบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ วงจรหยุดฉุกเฉิน เป็นต้น
6. การควบคุมการทำงานแบบ Sequence และการเขียนไดอะแกรมแสดงการทำงานของวงจรนิวแมติกไฟฟ้า
7. การตรวจสอบ แก้ไขจุดบกพร่อง และการออกแบบ วงจรระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้าด้วยซอฟต์แวร์
8. การจำลองการทำงานและการปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัด การตรวจสอบ
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค ผู้ที่ควบคุม และวิศวกรที่ทำงานสัมพันธ์กับการออกแบบ การควบคุม การซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบนิวแมติกไฟฟ้า
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่มีความรู้นิวแมติกพื้นฐาน หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานระบบนิวแมติก (21-PNE-10)
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุดฝึกนิวแมติก FESTO 6 ชุด
2. Simulation Software 6 ชุด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติก (21-PNE-22) 2. การซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบนิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้า (21-PNE-32) 3. การปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างมีประสิทธิผล (21-PNE-42) 4. การออกแบบและการเลือกขนาดอุปกรณ์ นิวแมติก (21-PNE-52)
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
10 ท่าน
 
ค่าอบรม
9,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook