เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การออกแบบและการเลือกขนาดอุปกรณ์นิวเมติก

การออกแบบและการเลือกขนาดอุปกรณ์นิวเมติก

21-PNE-52
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกขนาดอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวแมติกให้เหมาะสมกับภาระและลักษณะการใช้งาน
2. สามารถวิเคราะห์วิธีการควบคุมและการติดตั้งให้เหมาะสมกับภาระและลักษณะการใช้งาน
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ทบทวนพื้นฐานในงานนิวแมติก
2. การเลือกขนาดกระบอกสูบนิวแมติก ตามสภาวะของ โหลด ด้วยวิธีการ คำนวณ, อ่านตาราง กราฟ และ การใช้ ซอต์ฟแวร์
3. การเลือกขนาดของท่อลม ข้อต่อ ให้สอดคล้องกับความเร็วของกระบอกสูบที่ เครื่องจักรต้องการ
4. การเลือกขนาดวาล์วบังคับทิศทางให้ตอบสนองความเร็วของก้านสูบ วัฏจักรการทำงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน
5. การเลือกขนาด Flow control valve ให้เหมาะสมกับความเร็วของกระบอกสูบที่ต้องการและวิเคราะห์ผลกระทบการติดตั้ง Flow control valve ควบคุมแบบMeter In และ Meter Out
6. การเลือกขนาด Semi Rotary และ Suction Cup ตามสภาวะของโหลดด้วยวิธีการใช้ ตาราง กราฟ และ การใช้ ซอร์ฟแวร์
7. การเลือกขนาดชุดบริการลมอัดให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการใช้ลมของเครื่องจักรและคุณภาพของลมอัด
8. การเลือกใช้ Pressure Soft Start เพื่อการเริ่มต้นการทำงานของเครื่องจักรที่นิ่มนวล
9. การเลือกขนาดอุปกรณ์เพิ่มและรักษาความดันให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานด้วยวิธีการคำนวณตารางและกราฟ
10. เทคนิคการติดตั้งและเลือกอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเพื่อ ให้อุปกรณ์ทำงานเคลื่อนที่ไม่ขัดตัวเที่ยงตรงราบเรียบ แม่นยำ และยืดอายุการใช้งานกระบอกสูบ เช่น Guide Unit, Foot Mounting, Flange Mounting, Trunnion Mounting, Swivel Flange
11. การเลือกขนาด Shock Absorber ด้วยไดอะแกรม
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักร
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านนิวแมติก และนิวแมติกไฟฟ้า
2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานระบบควบคุมนิวแมติก (AU-PNE-10) และระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า (AU-PNE-21)
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. ชุดทดสอบโหลดแนวตั้ง แนวดิ่ง และแนวเอียง
2. ชุดทดสอบการเลือกอุปกรณ์ Rotary Actuator
3. ชุดทดสอบการเลือกอุปกรณ์ Vacuum Gripper
4. ชุดทดสอบการเลือกขนาด Air Booster Unit
5. ชุดทดสอบปริมาณการใช้ลม
6. ซอร์ฟแวร์
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
การออกแบบการติดตั้ง และการแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ (21-MEC-10)
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
8 ท่าน
 
ค่าอบรม
7,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook