เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > ระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน

21-HYD-10
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญทางด้านฟิสิกส์ของไฮดรอลิก
2. เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีใช้ในระบบไฮดรอลิกทั่วไปในอุตสาหกรรมรวมทั้ง คุณสมบัติ หน้าที่การทำงาน สัญลักษณ์ และการประยุกต์เพื่อใช้งาน
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการพื้นฐานและกฎของระบบไฮดรอลิก
2. หน่วยวัดที่ใช้ทางไฮดรอลิก
3. โครงสร้างของระบบไฮดรอลิก
4. หน้าที่ สัญลักษณ์ และชนิดของปั๊มไฮดรอลิก
5. หลักการทำงานและกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดัน และอัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก
6. หน้าที่ สัญลักษณ์ และชนิดของกระบอกไฮดรอลิก
7. ความสัมพันธ์ของความดันที่มีผลต่อแรงที่ขับตามภาระของกระบอกไฮดรอลิก
8. ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลที่มีผลต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระบอกไฮดรอลิก
9. หน้าที่ สัญลักษณ์ และชนิดของมอเตอร์ไฮดรอลิก
10. ความสัมพันธ์ของความดันที่มีผลต่อโมเมนต์แรงบิดของมอเตอร์ไฮดรอลิก
11. ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลที่มีผลต่อความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิก
12. ชนิดและลักษณะของวาล์วไฮดรอลิกแบ่งตามโครงสร้างของวาล์ว 13. โครงสร้าง สัญลักษณ์ และลักษณะการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วกันกลับ วาล์วควบคุมอัตราไหล และวาล์วควบคุมความดัน
14. หน้าที่ สัญลักษณ์ และตำแหน่งในการติดตั้งของกรองน้ำมันไฮดรอลิก
15. หน้าที่และสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ ไฮดรอลิก เช่น ถังพักน้ำมัน อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน เกจ และ Air breather
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค,หัวหน้างาน,วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบ,การปฏิบัติงาน และงานซ่อมบำรุงในระบบควบคุมไฮดรอลิก
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคเครื่องจักรกล
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. FESTO Hydraulic equipment 4 ชุด
2. Hydraulic press 5 Ton (Vicker)
3. Cut-off equipment (Bosch/Rexroth)
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. ถังสะสมพลังงานในระบบไฮดรอลิก (21-HYD-12) 2. ปั๊มไฮดรอลิกแบบปรับอัตราการไหล (21-HYD-13) 3. คาร์ทริดวาล์วในระบบควบคุมไฮดรอลิก (21-HYD-14) 4. ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า (21-HYD-21) 5. ระบบไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่ (21-HYD-41)
 
ระยะเวลาการอบรม
4 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
8 ท่าน
 
ค่าอบรม
10,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook