เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > ระบบควบคุมแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก

ระบบควบคุมแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก

21-HYD-24
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์ ทางด้านพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิกและอุปกรณ์ อิเลคทรอนิกส์ ในแง่ของการติดตั้ง การซ่อมบำรุง โดยสามารถเปรียบเทียบกับ ไฮดรอลิกแบบทั่วไป รวมไปถึงการออกแบบและการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะงานในอุตสาหกรรม
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ประเภทของพรอปพอร์ชันนัลวาล์ว
2. หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม
3. คุณสมบัติและหน้าที่ของวาล์วแบบพรอปพอร์ชันนัลชนิดต่างๆ เช่น วาล์วควบคุมความดัน วาล์วควบคุมอัตราการไหล และวาล์วควบคุมทิศทางการไหล
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวาล์วแบบ พรอปพอร์ชันนัลประเภทควบคุมตำแหน่ง และไม่ควบคุมตำแหน่ง
5. การเขียนสัญลักษณ์ของวาล์วแบบพรอปพอร์ชันนัล ตามแบบมาตรฐาน
6. การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการควบคุมวาล์วแบบพรอปพอร์ชันนัล เช่น Gain, Ramp และ setpoint input บนแผงอิเล็กทรอนิกส์
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ช่างเทคนิค หัวหน้างาน วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การปฏิบัติงาน และงานซ่อมบำรุงในระบบควบคุมไฮดรอลิกแบบพรอปพอร์ชันนัล และผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุม ไฮดรอลิกไฟฟ้า (AU-HYD-21) หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านไฮดรอลิกไฟฟ้าเป็น อย่างดี
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. Rexroth Proportional Hydraulic Training 3 ชุด
2. Cut-off equipment (Bosch/Rexroth)
3. HAMEG Oscilloscope 3 ชุด
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบวงจรปิด (21-HYD-28)
 
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
9 ท่าน
 
ค่าอบรม
11,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook