เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > Fixture สำหรับงานตรวจสอบ

Fixture สำหรับงานตรวจสอบ

44-JIG-11
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจหลักการทำงานของ Checking Fixture รู้ส่วนประกอบต่างๆ ของ Checking Fixture รวมไปถึงปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบ Checking Fixture
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมายและหน้าที่ของ Checking Fixture
2. หลักการกำหนดตำแหน่งการวางชิ้นงานเข้ากับ Checking Fixture
- Datum
- Car line
- ลักษณะของชิ้นงาน
- ทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน
3. ส่วนประกอบของ Checking Fixture
4. หลักการร่างแนวความคิดในการออกแบบ Checking Fixture
5. มาตรฐานและพิกัดความเผื่อของ Checking Fixture
6. หลักการตรวจสอบและการสอบเทียบ Checking Fixture
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ Checking Fixture
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตและขั้นตอนการตรวจสอบ
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1.Jig & Fixture Model
2. ตัวอย่างชิ้นงาน
 

 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
5,200บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook