เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การประมาณต้นทุนในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ

การประมาณต้นทุนในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ

41-CNC-61
 
วัตถุประสงค์
ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการ ประมาณการต้นทุนที่เกี่ยวของกับกระบวนการ ขึ้นรูปด้วยวิธีการตัดเฉือนได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. กระบวนการผลิตด้วยวิธีการตัดเฉือนโลหะ
- กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีการตัดเฉือน
2. องค์ประกอบของกระบวนการตัดเฉือน
- ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
3. ต้นทุนในกระบวนการผลิต
- องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุน
4. การประมาณการต้นทุน
- การสร้างมาตรฐานการประเมินราคา
- การกำหนดขั้นตอนในการคำนวณ
5. เวลาการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
- การประมาณเวลาจากการคำนวณจากแบบงาน
- การประมาณเวลาจากการจับเวลาโดยตรง
6. การคำนวณต้นทุนรวมของชิ้นงาน
- การคิดต้นทุนของวัสดุในการผลิต
- การคิดต้นทุนแรงงานในการผลิต
- การคิดต้นทุนการใช้เครื่องจักร
- การคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
- การคิดต้นทุนรวมของชิ้นงาน
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ยังขาดความรู้พื้นฐานด้านการประมาณการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้นรูป หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทางด้านกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนเพิ่มเติม
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรพื้นฐาน
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิตอย่างน้อย 3 ปี
3. ผู้ที่สนใจการประมาณการต้นทุนการผลิต
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
เครื่องคิดเลข
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การควบคุมซี เอ็น ซี ระดับ 1 (41-CNC-01)
2. เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะสำหรับเครื่องจักร ซี เอ็น ซี (41-CNC-21)
 
ระยะเวลาการอบรม
1 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
15 ท่าน
 
ค่าอบรม
2,900บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook