เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิ่งร้อน

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิ่งร้อน

43-MOT-33
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิ่งร้อน
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบ และเลือกใช้อุปกรณ์ระบบทางวิ่งร้อน สำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. แนวทางการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิ่งร้อน (Design Guideline for Hot Runner Mould Design)
2. โครงสร้างของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิ่งร้อน (Hot Runner Mould Structure)
3. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิ่งร้อน (Components and Accessories of the Hot Runner Mould)
4. การคำนวณองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิ่งร้อน (Calculation of the Elements Associated with the Hot Runner System)
5. การปรับเปลี่ยนทางเข้า (Gate Modification)
6. ระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิ่งร้อน (Cooling System for Hot Runner Mould)
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
วิศวกรหรือช่างเทคนิคด้านการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และการควบคุมคุณภาพ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรือ
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (43-MOT-31 Plastic Injection Mould Design) มาแล้ว
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
-
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ NX Mold Wizard (43-MOT-32 Plastic Injection Mould Design Using NX Mold Wizard)
2. การทำนายผลการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ CAE (43-MOT-41 CAE for Mould Design)
3. เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก (43-MOT-51 Plastic Injection Moulding)
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
12 ท่าน
 
ค่าอบรม
6,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook