เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การแปลความหมายผลวิเคราะห์ CAE เพื่อปรับปรุงแม่พิมพฺ์ และกระบวนการฉีดพลาสติก

การแปลความหมายผลวิเคราะห์ CAE เพื่อปรับปรุงแม่พิมพฺ์ และกระบวนการฉีดพลาสติก

43-MOT-42
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถอ่านผลและแปลผลการวิเคราะห์ CAE สำหรับการจำลองกระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงานฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และกระบวนการฉีดพลาสติก
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. บทนำของการแปลความหมายผลวิเคราะห์ CAE เพื่อปรับปรุงแม่พิมพ์และกระบวนการฉีดพลาสติก
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลการวิเคราะห์ CAE ช่วงการฉีดเพื่อเติมเต็ม (Filling phase)
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลการวิเคราะห์ CAE ช่วงการฉีดย้ำ (Packing phase)
4. แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลการวิเคราะห์ CAE ช่วงการหล่อเย็น (Cooling phase)
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลการวิเคราะห์ CAE เรื่องการหดตัวและการบิดตัวของชิ้นงาน (Shrinkage and Warpage)
6. แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลการวิเคราะห์ CAE เรื่องลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได้ของชิ้นงานพลาสติก (Appearances)
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบชิ้นส่วนพลาสติก การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และการฉีดพลาสติก หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการอ่านผลและแปรผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม CAE สำหรับการจำลองกระบวนการฉีดพลาสติก
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้พื้นฐานด้านงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและงานฉีดพลาสติก
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
-
 

 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
15 ท่าน
 
ค่าอบรม
5,500บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook