เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม > การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

42-TDT-71
 
วัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ เข้าใจการจัดทำแผนการผลิตหลัก (Master Plan) และแผนการปฏิบัติการ (Action Plan) การควบคุมและการประเมินติดตามความก้าวหน้าของการผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงการจัดทำแผนเร่งรัด (Recovery Plan) สำหรับกรณีเกิดงานล้าช้ากว่าเป้าหมายและกิจนิสัย ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. การจัดทำแผนงานผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ - การบริหารการผลิตและการจัดทำแผนงานผลิตแม่พิมพ์ - การจัดทำแผนปฏิบัติงานการผลิตแม่พิมพ์ (Action Plan) 2. การควบคุมและติดตามงานให้ได้ตามแผน - การควบคุมการผลิตและประเมินงาน - ปํญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข - การสรุปและรายงานผล 3. การแก้ปัญหาเมื่องานเกิดล่าช้า - วิเคราะห์การส่งงานล่าช้า - การจัดทำแผนเร่งรัด - การกำหนดระยะห่างระหว่างรูเจาะกับขอบ Die Plate 4. กิจนิสัยและการติดต่อประสานงาน - แบบกิจนิสัยที่สำคัญต่อความสำเร็จ - การติดต่อประสานงาน
 
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะรับผิดชอบงานด้านการติดตามแผนการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และผู้ผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1.สำเร็จการศึกษาปวส.ด้านช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ อย่างน้อย 2 ปี
 
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 
หลักสูตรต่อเนื่อง/สัมพันธ์
1. การประเมินราคาผลิตแม่พิมพ์โลหะ
 
ระยะเวลาการอบรม
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าอบรม
15 ท่าน
 
ค่าอบรม
6,000บาท / ท่าน
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook