เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินตนเองของอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0

แบบประเมินตนเองของอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0

“ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินนโยบายและแผนงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำแนวคิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) มาใช้ในการยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้สอดคล้องตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมความต้องการในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าด้วยระบบ Automation จากสมาชิก ซึ่งมีผู้ประกอบการแจ้งความต้องการมาเป็นจำนวนมาก
ด้งนั้น สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันไทย-เยอรมัน กำหนดจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ Workshop ห้วข้อ "เตรียมตัวอย่างไร เพื่อแข่งข้นในยุค Industry 4.0"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ตามแนวคิด Industry 4.0 รวมทั้ง ได้รับทราบแนวทางการวินิจฉัยธุรกิจของตัวเอง เพื่อสำรวจจุดปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ในกระบวนการทำงานนั้น
 
ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Industry 4.0 โดยท่านสามารถตรวจประเมินอุตสาหกรรมของท่านได้ตนเองว่าอุตสาหกรรมของท่านอยู่ในระดับใดของ Industry 1.0-4.0 
 
Download เอกสารแบบประเมิน คลิก
Download เอกสารเกณฑ์การประเมิน คลิก
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook