เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายอภิจิน โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
1.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
4.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
6.สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)
7. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
8.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9.สถาบันยานยนต์
10.สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
11.สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
12.สถาบันไทย-เยอรมัน
13.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
14.บริษัท เครือสุมิพล จำกัด
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อจัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้
ที่ใช้สำหรับเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบนความร่วมมือในลักษณะประสานพลังประชารัฐอย่างเต็มรูปแบบ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายนำประเทศไทยและอุตสาหกรรมก้าวสู่ยุค 4.0
 
ที่มาของข่าว www.industry.go.th
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook