เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > โครงการและกิจกรรม > โครงการบริการให้กับภาครัฐ
โครงการและกิจกรรม - โครงการบริการให้กับภาครัฐ
โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ (TGI-2558)
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2558

 โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานระบบอัตโนมัติ   ปีงบประมาณ 2558

ปัจจุบันมีการพัฒนาและการนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย  ทั้งที่ผลิตในประเทศ  และนำเข้าจากต่างประเทศ    แต่ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้วิจัยและพัฒนา  ตลอดจนผู้ใช้งานระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ในประเทศไทย  ยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ  เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ของผู้ใช้ระบบอัตโนมัติ   เพื่อการนำมาวิเคราะห์ปัญหาของอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในประเทศไทย และนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. จัดทำโครงการฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานระบบอัตโนมัติเพื่อการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ

2.  จัดหาซอฟท์แวร์เพื่อรองรับการจัดทำฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานระบบอัตโนมัติ

3.  สร้างเครื่องมือและระบบจัดเก็บฐานข้อมูลตามโครงการฯ ที่กำหนด

4.  จัดหาและรวบรวมข้อมูลตามต้องการ

5.  จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล       

6.  จัดทำระบบการให้บริการข้อมูลที่ตรงประเด็นและรวดเร็ว

ประโยชน์ที่สถานประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1.  การเข้าถึงข้อมูลระบบอัตโนมัติ  ที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และรวดเร็ว

2.  เกิดการเชื่อมโยงและความร่วมมือในระยะยาว ระหว่าง ผู้ใช้งาน  ผู้สร้าง ผู้ขาย  ผู้วิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติ

3.  สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลการฝึกอบรม เช่น  เอกสารการฝึกอบรม  บทความวิชาการ  E-book Video  เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4.  ได้รับสิทธิเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับวิศวกร/ช่างเทคนิคในระดับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติ(ฝึกอบรม)และการให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบอัตโนมัติ

 

ใบสมัครโครงการพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานระบบอัตโนมัติ

      ใบสมัครสำหรับผู้ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ กรุณาคลิก / สมัคร Online

      ใบสมัครสำหรับผู้วิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติ กรุณาคลิก / สมัคร Online

      ใบสมัครสำหรับผู้สร้าง,System Integrator และผู้ขายระบบอัตโนมัติ กรุณาคลิก / สมัคร Online

 

ติดต่อโครงการ: คุณมนันญา    ภาคศักดิ์ศรี       

โทร. : 038-930100   ต่อ 1323

โทรสาร : 038-743434     

Email : mananya.p@tgi.mail.go.th

Download รายละเอียดโครงการ กรุณาคลิก

ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook