เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > โครงการและกิจกรรม > โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการและกิจกรรม - โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (TGI&TPQI)
ปัจจุบันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายๆเทคโนโลยี ทำให้ทักษะแรงงานที่ทำงานในรูปแบบกระบวนการเดิมนั้นเปลี่ยนไป จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการทักษะอาชีพใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต

ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายๆเทคโนโลยี ทำให้ทักษะแรงงานที่ทำงานในรูปแบบกระบวนการเดิมนั้นเปลี่ยนไป จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการทักษะอาชีพใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต 

ดังนั้น  สถาบันไทย-เยอรมันจึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีพทางด้านหุ่นยนต์ให้มีความเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับความท้าทาย ความเสี่ยง โอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการยกระดับการสร้างความสามารถของมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลกต่อไป  ในวันที่ 17 มีนาคม  2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  มีการประชุมพิจารณาการยกร่างมาตรฐานอาชีพ  และมีมติจัดทำยกร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ โดยสถาบันไทย-เยอรมันได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ให้เป็นผู้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ เริ่มดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 59  ซึ่งเดิมสาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ไม่มีอยู่ในสาขาอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แต่ด้วยความสำคัญของมาตรฐานอาชีพที่ได้กล่าวไปข้างต้น   จึงได้กำหนดให้มี “สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์”  โดยอยู่ภายใต้สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  

ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook