เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > โครงการและกิจกรรม > โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการและกิจกรรม - โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ (TGI&TPQI)
โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ “สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์”

 
โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ “สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์”
 
ปัจจุบันแรงงานและทักษะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ใช้งานในหลายๆ อุตสาหกรรม ขีดความสามารถในการแข่งขันจึงขึ้นอยู่กับการปรับตัวและความเชี่ยวชาญของแรงงานในการใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยี
ในปัจจุบันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายๆเทคโนโลยีทำให้ทักษะแรงงานที่ทำงานในรูปแบบกระบวนการเดิมนั้นเปลี่ยนไป จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการทักษะอาชีพใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต 
 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ดำเนินโครงการ “จัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ”
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีพทางด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ให้มีความเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนาสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ทั้งนี้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่จัดทำขึ้น ประกอบด้วย 3 อาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  • ช่างควบคุมหุ่นยนต์
  • ช่างเทคนิคหุ่นยนต์
  • ช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ 
 
ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันไทย-เยอรมัน 
ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
(Manufacturing Automation and Robotic Center) 
โทรศัพท์ 038-215033-9 เว็บไซต์ www.tgi.or.th 
หรือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-6177970 
เว็บไซต์ www.tpqi.go.th 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook