เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สัมมนา > การจัดวางแนวเพลาเครื่องจักร

การจัดวางแนวเพลาเครื่องจักร

 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการหา Alignment ของเครื่องจักรอย่างถูกต้อง
2. สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัดต่างๆ ในการหา Alignment ได้ด้วยตนเอง
3. ลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานลงมาก เมื่อทราบถึงหลักการ Alignment ด้วยความปลอดภัย 4. เน้นการบรรยายเชิงปฏิบัติ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
 
หัวข้อการสัมมนา
1. Cause of Machine Damage, Consequences of Misalignment and Potential of Cost saving
2. Introduction of shaft Alignment
3. Misalignment Types
4. Determining the alignment stage
5. Understanding Dial Indicators
6. Description of coupling type
7. Pre-Alignment checks and Corrections
 
ลักษณะการสัมมนา
การบรรยาย / กรณีศึกษา / ปฏิบัติ
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปทางด้านบำรุงรักษา และที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
ระยะเวลาการสัมมนา
2 วัน
 
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
20 ท่าน
 
ค่าใช้จ่าย
7,000บาท / ท่าน
 
บรรยากาศการสัมมนา
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Vol. 7 No. 1/2556 January-June 2013
Publish : 14 MAY 2013

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook