เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สัมมนา > Why Why Analysis เพื่อวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา

Why Why Analysis เพื่อวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา

 
วัตถุประสงค์
-
 
หัวข้อการสัมมนา
1. ความหมายของการวิเคราะห์ ( Analysis)
2. โครงสร้างของการวิเคราะห์ Why-Why Analysis
3. การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า
4. ประโยชน์ของการคิดเชิงวิเคราะห์ แบบ Why-Why
5. พื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H + Why
6. ทำไมสำคัญอย่างไรกับการเรียนรู้โดยธรรมชาติ 7. ทำไม เด็กๆถึงถามทำไมๆๆๆมากกว่าคำถามอื่นๆหลายเท่า
8. การวิเคราะห์ด้วยทำไม-ทำไม (Why-Why Analysis)
9. จาก Why-Why Analysis สู่ How-How Analysis
10. เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์อื่นๆที่สัมพันธ์กับ Why-Why Analysis
11. ผังต้นไม้ (Tree Diagram)
12. ผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
13. ผังความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
14. ข้อควรระวังการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์
15. Group Workshop & Presentation
16. สรุป ถาม - ตอบ
 
ลักษณะการสัมมนา
• การบรรยายจากวิทยากร
• กรณีศึกษา
• การฝึกปฏิบัติ
• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
• พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้ที่ต้องวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ปัญหา
• บุคคลทั่วไปที่สนใจ

* Promotion และ ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณธนวรรณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โทร.038-930100 ต่อ 1736 *
 
 
 
ระยะเวลาการสัมมนา
1 วัน
 
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
30 ท่าน
 
ค่าใช้จ่าย
3,900บาท / ท่าน
 
บรรยากาศการสัมมนา
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook