เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สัมมนา
สัมมนา

ทางด้านการจัดการ
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
5ส & Kaizen เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ TF-18-01 20 - 20 มี.ค. 3,900
พัฒนาทักษะการบริหารคน บริหารงาน สำหรับหัวหน้างาน TF-18-10 29 - 29 มี.ค. 3,900
HR มืออาชีพที่องค์กรต้องการ TF-18-04 26 - 26 เม.ย. 3,900
Shortcut to ISO 9001 : 2015 TF-18-02 9 - 10 พ.ค. 5,000
เทคนิคป้องกันความผิดพลาด POKA-YOKE TF-18-05 17 - 17 พ.ค. 3,900
การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE TF-18-06 7 - 7 มิ.ย. 3,900
Why Why Analysis เพื่อวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา TF-18-09 21 - 21 มิ.ย. 3,900
QCC เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง TF-18-07 18 - 18 ก.ค. 3,900
7 Wastes วิธีการลดความสูญเสีย 7 ประการ TF-18-08 12 - 12 ก.ย. 3,900
ทางด้านเทคนิค
สถาบันไทย-เยอรมัน
Machine Shaft Alignment Workshop TG-CB-01 17 - 18 ธ.ค. 5,500
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
 
 
Follow US
On Twitter
On Facebook