เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรม

แม่พิมพ์
กลุ่มวิชาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก (MOT)
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก 43-MOT-53 27 - 28 พ.ย. 6,000
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิ่งร้อน 43-MOT-33 27 - 28 พ.ย. 6,000
เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก 43-MOT-51 07 - 8 ธ.ค. 6,000
การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 43-MOT-81 07 - 8 ธ.ค. 6,000
เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติก 43-MOT-01 07 - 8 ธ.ค. 6,000
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ CAD 3D (CAD for NX) 43-MOT-13 13 - 15 ธ.ค. 7,500
การปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก 43-MOT-52 14 - 15 ธ.ค. 6,000
เทคนิคการปรับแต่งและการประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 43-MOT-82 18 - 19 ธ.ค. 5,500
กลุ่มวิชาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (TDT)
การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ 42-TDT-22 23 - 24 พ.ย. 5,500
การออกแบบแม่พิมพ์ Single Die 42-TDT-30 28 - 30 พ.ย. 6,900
การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ 42-TDT-21 29 - 30 พ.ย. 6,000
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 42-TDT-11 07 - 8 ธ.ค. 6,000
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้ CAD 3D (NX) 42-TDT-64 13 - 15 ธ.ค. 7,500
การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องด้วยโปรแกรม NX 42-TDT-62 18 - 21 ธ.ค. 8,900
เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตัดขอบ (Shaving & Trimming) 42-TDT-24 08 - 8 ธ.ค. 3,200
การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต 42-TDT-51 02 - 3 เม.ย. 5,500
กลุ่มวิชา Jig และ Fixture
Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining 44-JIG-01 27 - 28 พ.ย. 5,200
การออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Pick and Place 44-JIG-53 29 - 1 ธ.ค. 8,600
การออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Pick and Place 44-JIG-52 06 - 8 ธ.ค. 8,600
การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนในงาน Jig & Fixture 44-JIG-22 24 - 24 พ.ย. 2,500
Fixture สำหรับงานตรวจสอบ 44-JIG-11 07 - 8 ธ.ค. 5,200
การอ่านแบบ Jig & Fixture 44-JIG-21 14 - 15 ธ.ค. 5,200
การออกแบบ Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining 44-JIG-02 21 - 22 ธ.ค. 5,200
การเขียนแบบ Jig&Fixture โดยใช้ CAD 3D 44-JIG-24 21 - 23 มี.ค 8,600
กลุ่มวิชา Die Casting
งานตัดเฉือนขึ้นรูป
กลุ่มวิชาตัดเฉือนขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ระดับที่ 3 44-MEF-13 27 - 29 พ.ย. 9,500
เทคนิคงานเจียรทรงกระบอก 44-MEF-32 27 - 29 พ.ย. 9,500
ความปลอดภัยในการปฏิบัตงานกับเครื่องจักรกล 44-SEF-01 01 - 1 ธ.ค. 2,200
เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ระดับที่ 1 44-MEF-11 06 - 8 ธ.ค. 9,500
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด 70-MEF-52 08 - 8 ธ.ค. 2,200
เทคนิคงานเจียฟอร์ม (Form Grinding) 44-MEF-33 14 - 15 ธ.ค. 5,500
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจียรไน 70-MEF-53 15 - 15 ธ.ค. 2,200
เทคนิคงานกัดขึ้นรูป ระดับที่ 1 44-MEF-21 18 - 20 ธ.ค. 9,500
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง 70-MEF-51 18 - 18 ธ.ค. 2,200
เทคนิคการเลือกใช้หินเจีย 44-MEF-30 22 - 22 ธ.ค. 2,200
กลุ่มวิชางานตัดเฉือนขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC
การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 41-CNC-01 27 - 30 พ.ย. 11,500
การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 3 41-CNC-13 27 - 29 พ.ย. 10,500
การเขียนโปรแกรมมาโครสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี 41-CNC-52 07 - 8 ธ.ค. 5,500
เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่อง EDM และ Wire EDM 41-EDM-21 08 - 8 ธ.ค. 2,500
เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 1 41-EDM-11 12 - 15 ธ.ค. 11,500
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง 41-CNC-51 12 - 13 ธ.ค. 5,500
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี สำหรับงานกัด 41-CNC-41 07 - 8 ธ.ค. 5,500
การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 41-CNC-11 18 - 21 ธ.ค. 11,500
การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับที่ 2 41-CNC-02 18 - 21 ธ.ค. 11,500
CAD/CAM และงานเขียนแบบ
กลุ่มวิชา CAD
การเขียนชิ้นงาน 3 มิติ ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม SolidWorks 25-CAD-52 24 - 26 พ.ย. 7,000
การเขียนแบบเครื่องกลด้วย AutoCAD 2017 25-CAD-15 27 - 30 พ.ย. 7,900
การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วย Autodesk Inventor 2017 25-CAD-41 12 - 15 ธ.ค. 7,500
การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วย Solid Edge ST9 25-CAD-60 06 - 8 มี.ค. 6,500
กลุ่มวิชา CAM
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Wire EDM โดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-41 23 - 24 พ.ย. 5,900
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-21 27 - 29 พ.ย. 8,500
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 4-5 แกน โดยใช้โปรแกรม HyperMill 41-CAM-12 12 - 15 ธ.ค. 9,900
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Turn Mill โดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-32 14 - 15 ธ.ค. 5,900
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานกลึงซีเอ็นซีโดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-31 18 - 19 ธ.ค. 5,900
Mechanical Engineering Drawing
ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ขั้นสูงตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 25-DRA-C-21 27 - 29 พ.ย. 6,900
ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 25-DRA-20 28 - 30 พ.ย. 6,700
กลุ่มวิชาการบำรุงเชิงคาดการณ์
กลุ่มวิชาการบำรุงเชิงคาดการณ์
พื้นฐานการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 63-VBA-10 29 - 30 พ.ย. 9,000
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ 63-VBA-20 22 - 24 พ.ย. 15,000
นิวเมติก & ไฮดรอลิก
กลุ่มวิชา Pneumatics & Hydraulics
การใช้ PLC (OMRON) ควบคุมระบบนิวเมติก 21-PNE-22 27 - 29 พ.ย. 9,500
ระบบควบคุมแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก 21-HYD-24 27 - 29 พ.ย. 11,000
พื้นฐานระบบนิวเมติก 21-PNE-10 28 - 30 พ.ย. 8,600
การซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบไฮดรอลิก 21-HYD-32 12 - 13 ธ.ค. 8,000
การออกแบบและการเลือกขนาดอุปกรณ์นิวเมติก 21-PNE-52 13 - 14 ธ.ค. 7,000
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน 21-HYD-10 18 - 21 ธ.ค. 10,000
Robot&Mecha
กลุ่มวิชา Robotics
การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN : Yaskawa) ระดับพื้นฐาน 22-ROB-40 06 - 8 ธ.ค. 10,000
การบำรุงรักษาและแก้ไขหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MOTOMAN : Yaskawa) 22-ROB-41 19 - 21 ธ.ค. 10,000
การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MITSUBISHI) 23-ROB-60 15 - 17 พ.ค. 10,500
การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (OTC DAIHEN) ระดับพื้นฐาน 23-ROB-50 03 - 5 ก.ค. 10,500
การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโครงสร้างแบบ DELTA, SCARA, CATESIAN (ภาคเครื่องกล) 23-ROB-70 24 - 26 ก.ค. 6,000
กลุ่มวิชา Mechatronics
การออกแบบและการโปรแกรมพาหนะนำทางอัตโนมัติ 21-MEC-41 28 - 30 พ.ย. 10,500
การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในเครื่องจักรกล 21-MEC-51 19 - 20 ธ.ค. 6,500
วัสดุ/การวัดและตรวจสอบ/สอบเทียบ
กลุ่มวิชาวัสดุและการทดสอบ
เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและการนำไปใช้ 24-MEU-53 23 - 24 พ.ย. 7,000
การอบชุบโลหะ 24-MEU-10 06 - 8 ธ.ค. 6,000
เทคนิคการตรวจสอบค่า GD&T ด้วยเครื่องวัดสามแกน CMM 24-QAS-13 06 - 8 ธ.ค. 6,500
การตรวจสอบด้วยไดอัลเกจ เกจวัดมุม และเกจบล็อก 24-QAS-11 13 - 15 ธ.ค. 5,500
การกัดกร่อนและการป้องกัน 24-MEU-31 21 - 22 ธ.ค. 4,500
กลุ่มวิชาสอบเทียบเครื่องจักร
การเชื่ิอมและบัดกรี
กลุ่มวิชาการเชื่อมและบัดกรี
งานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อม TIG และการทดสอบตามาตรฐานสากล (สำหรับงานสแตนเลสและอลูมิเนียม) 24-WET-31 13 - 15 ธ.ค. 9,000
การเพิ่มคุณภาพงานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการทดสอบตามมาตรฐานสากล ภาค 1 24-WET-11 18 - 20 ธ.ค. 6,500
กระบวนการเชื่อม MAG และการทดสอบตามมาตรฐานสากล 24-WET-21 20 - 22 ธ.ค. 7,500
PLC/SCADA&DCS/Commu
กลุ่มวิชา PLC
การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) ระดับสูง 22-PLC-32 27 - 30 พ.ย. 12,000
การแก้ไขระบบ PLC-S7 ระดับพื้นฐาน 22-PLC-24 12 - 14 ธ.ค. 11,000
การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work 2 ระดับพื้นฐาน 22-PLC-40 12 - 15 ธ.ค. 12,000
การโปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer ระดับพื้นฐาน 22-PLC-60 12 - 14 ธ.ค. 10,500
การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000 & RS Logix 5000) ระดับพื้นฐาน 22-PLC-53 18 - 20 ธ.ค. 11,000
การโปรแกรม PlC (OMRON) & CX-Programmer ระดับสูง 22-PLC-62 26 - 28 ธ.ค. 10,500
กลุ่มวิชา SCADA & DCS
การโปรแกรม PCS7 และ WinCC สำหรับการควบคุม กระบวนการ ระดับพื้นฐาน 22-PRO-41 27 - 30 พ.ย. 15,000
กลุ่มวิชา Communication
การสื่อสาร DeviceNet, ControlNetm Themet IP ผ่าน PLC (Control Logix 5000) 22-IIT-41 12 - 13 ธ.ค. 8,000
Electrical Power/Motor&Drives
กลุ่มวิชา Electrical Power
การเขียนแบบไฟฟ้า (2D) ด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical 22-EEP-30 28 - 30 พ.ย. 8,000
การอ่านแบบไดอะแกรมไฟฟ้า และการเดินสายตู้ควบคุมตามมาตรฐาน 22-EEP-21 12 - 15 ธ.ค. 11,000
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง 22-EEP-12 18 - 19 ธ.ค. 7,500
กลุ่มวิชา Motor & Drives
การออกแบบวงจรเมคเนติกรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 22-DRC-21 27 - 29 พ.ย. 9,000
การควบคุมตำแหน่งมอเตอร์เซอร์โวด้วย Posittion Module (Mitsubishi) 22-DRC-13 27 - 29 พ.ย. 11,000
เทคโนโลยีเซนเซอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิ 22-DRC-22 06 - 8 ธ.ค. 8,500
การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Mitsubishi) ด้วย PlC (Mitsubishi) 22-DRC-14 06 - 8 ธ.ค. 11,000
การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าในเครื่องจักร 22-DRC-34 06 - 8 ธ.ค. 11,000
พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC 22-DRC-10 06 - 8 ธ.ค. 8,500
การควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์ 3เฟสด้วยอินเวอร์เตอร์ 22-DRC-32 12 - 14 ธ.ค. 10,000
กลุ่มวิชา Digital & Micro Controller
Machine Techno
กลุ่มวิชา Machine Technology
การบำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องจักร CNC ระดับพื้นฐาน 22-MAT-10 28 - 30 พ.ย. 11,000
การบำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องจักร CNC ระดับสูง 22-MAT-12 12 - 13 ธ.ค. 8,000
Machine Design
การวิเคราะห์ขนาดประกอบเนื่องจากพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาด 21-MCD-21 03 - 5 ก.ย. 7,000
การหาภาระกระทำเพื่อการออกแบบเครื่องจักรกล 21-MCD-01 22 - 24 ม.ค. 7,000
การออกแบบระบบหล่อลื่นและคุณภาพผิวของชิ้นส่วนทางกล 21-MCD-14 02 - 4 เม.ย. 7,000
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล 21-MCD-11 12 - 14 ก.พ. 7,000
การกำหนดขนาดเลื่อกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระดับ 1 21-MCD-12 12 - 14 มี.ค 7,000
จัดตามความต้องการของลูกค้า
กลุ่มวิชา PLC (On Request)
การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) และ GX-Developer ระดับพื้นฐาน 22-PLC-30 31 - 31 ธ.ค. 12,000
กลุ่มวิชา Communication (On Request)
กระบวนการวัดคุมด้วยเครื่องมือวัดระดับพื้นฐาน 22-IIT-62 31 - 31 ธ.ค. 7,500
กลุ่มวิชา Digital & Micro Controller (On Request)
กลุ่มวิชา SCADA & DCS (On Request)
การปรับตัวควบคุม PID ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมกระบวนการ 22-PRO-42 31 - 31 ธ.ค. 7,500
กลุ่มวิชาการเชื่อมและบัดกรี (On Request)
กระบวนการบัดกรีแข็ง 24-WET-10 31 - 31 ธ.ค. 2,500
การเชื่อมทองแดง ทองเหลืองและอลูมิเนียมด้วย MIG 24-WET-53 31 - 31 ธ.ค. 6,500
เทคนิคการเชื่อมด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ 24-WET-51 31 - 31 ธ.ค. 6,000
กลุ่มวิชา Mechatronics (On Request)
การออกแบบขับเคลื่อนทางกลสำหรับระบบอัตโนมัติ 21-MEC-11 31 - 31 ธ.ค. 10,000
กลุ่มวิชา Robotics (On Request)
กลุ่มวิชา Pneumatics & Hydraulics (On Request)
วาล์วควบคุมความดันแบบพรอปพอร์ชันไฮดรอลิก 21-HYD-26 31 - 31 ธ.ค. 4,500
การปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างมีประสิทธิภาพ 21-PNE-42 31 - 31 ธ.ค. 5,500
ถังสะสมพลังงานในระบบไฮดรอลิก 21-HYD-12 31 - 31 ธ.ค. 3,500
คาร์ทริดวาล์วในระบบไฮดรอลิก 21-HYD-14 31 - 31 ธ.ค. 5,500
วาล์วควบคุมทิศทางพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก 21-HYD-25 31 - 31 ธ.ค. 4,000
การใช้ PLC (OMRON) ควบคุมระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า 21-HYD-22 31 - 31 ธ.ค. 10,500
การใช้ PLC (OMRON) ในระบบ Network, HMI (NB-Designer) และ SCADA 21-PNE-23 31 - 31 ธ.ค. 12,000
กลุ่มวิชางานตัดเฉือนขั้นสูงด้วยเครื่อง CNC (On Request)
เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 2 41-EDM-12 31 - 31 ธ.ค. 11,500
เทคนิคงาน EDM ระดับที่ 2 41-EDM-02 31 - 31 ธ.ค. 11,500
กลุ่มวิชา CAM (On Request)
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูป 4-5 แกน โดยใช้โปรแกรม NX 41-CAM-02 31 - 31 ธ.ค. 9,900
กลุ่มวิชา CAD (On Request)
การเขียนภาพประกอบ 3 มิติ ด้วย Autodesk Inventor 2009 25-CAD-40 31 - 31 ธ.ค. 7,200
การเขียนแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2017 25-CAD-01 13 - 14 มี.ค 7,500
กลุุ่มวิชาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (On Request)
กลุ่มวิชา Motor and Drives (On Request)
การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Yaskawa) ด้วย PLC (OMRON) 22-DRC-12 31 - 31 ธ.ค. 10,000
กลุ่มวิชา Machine Technology (On Request)
การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร CNC (การโปรแกรม Ladder CNC Controller) 23-MAT-32 31 - 31 ธ.ค. 10,500
การฟื้นสภาพเครื่องจักร CNC (การรวมและทดสอบการใช้งานระบบ CNC) 23-MAT-33 31 - 31 ธ.ค. 10,500
กลุ่มวิชางานเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล (On Request)
กลุ่มวิชา Jig and Fixture (On Request)
การสอบเทียบเกจตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 44-JIG-41 31 - 31 ธ.ค. 5,500
กลุ่มวิชา Smart Factory
Smart Factory และการจัดการแบบดิจิตอล
เซนเซอร์และการเก็บข้อมูลด้วย LabView เพื่อสนับสนุน Smart Factory 22-MOM-30 30 - 31 ม.ค. 7,500
การประยุกต์ใช้ IOT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 22-MOM-40 27 - 28 ก.พ. 8,500
การโปรแกรม Visual Basic และระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมต่อ Barcode, QR Code Detector 22-MOM-21 23 - 24 ม.ค. 7,500
ระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 22-MOM-20 06 - 7 ก.พ. 7,500
ระบบ Network ในงานอุตสาหกรรม (LAN, Wireless, Industrial Field) 22-IIT-52 13 - 14 ก.พ. 8,500
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต 22-MOM-41 19 - 21 มิ.ย 10,500
การจัดการและควบคุมการผลิตระดับโรงงาน ด้วยระบบ MES 22-MOM-12 06 - 7 มี.ค. 12,500
การบริหารจัดการการผลิตด้วยระบบ ERP 22-MOM-10 20 - 22 ก.พ. 9,500
กลุ่มวิชา Operation Management
Operation Management
การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulati 21-OPM-10 16 - 19 ม.ค. 13,500
การจำลองการผลิตอัตโนมัติแบบเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Process Simulation 21-OPM-20 28 - 30 พ.ย. 9,500
การจำลอโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Process Simulation (ประยุกต์) 21-OPM-21 20 - 23 มี.ค 15,000
การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulation (ขั้นสูง) 21-OPM-11 23 - 26 ม.ค. 15,000
กลุ่มวิชา Material Handling
Material Handling
พื้นฐานการขนถ่ายวัสดุ 21-MHD-10 27 - 29 มิ.ย 9,500
การออกแบบและจำลองโมเดล 3 มิติ สำหรับการขนถ่ายวัสดุด้วย Visual Component 4.0 21-MHD-20 26 - 28 ก.ย. 11,500
กลุ่มวิชา Smart Actuator & Drive
Smart Actuator & Drive
การควบคุมระบบขับเคลื่อนเซอร์โว Sinamic (Siemens) 22-DRC-40 14 - 30 พ.ย. 11,500
การออกแบบการติดตั้งและการแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิตแบบอัติโนมัติ 21-MEC-10 20 - 22 มิ.ย 11,000
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
 
 
Follow US
On Twitter
On Facebook