เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรม

แม่พิมพ์
กลุ่มวิชาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก (MOT)
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ CAD 2D (AutoCAD) 43-MOT-12 07 - 9 มี.ค. 7,500
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิ่งร้อน 43-MOT-33 26 - 29 มี.ค 6,000
การประมาณต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง 43-MOT-71 26 - 27 ก.พ. 6,000
เทคนิคการปรับแต่งและการประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 43-MOT-82 09 - 10 เม.ย 5,500
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 43-MOT-31 23 - 26 เม.ย 8,500
การทำนายผลการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยใช้ CAE 43-MOT-41 24 - 27 เม.ย 9,500
การปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก 43-MOT-52 26 - 27 เม.ย 6,000
การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 43-MOT-81 08 - 9 มี.ค. 6,000
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ 43-MOT-34 14 - 15 พ.ค. 6,000
การแปลความหมายผลวิเคราะห์ CAE เพื่อปรับปรุงแม่พิมพฺ์ และกระบวนการฉีดพลาสติก 43-MOT-42 17 - 18 พ.ค. 5,500
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ CAD 3D (CAD for NX) 43-MOT-13 27 - 29 มิ.ย 7,500
พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก 43-MOT-21 04 - 5 เม.ย. 5,700
เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก 43-MOT-51 12 - 13 มี.ค 6,000
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ NX Mold Wizard 43-MOT-32 06 - 9 มี.ค. 8,900
งานขัดเงาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 43-MOT-61 19 - 20 มี.ค 5,500
เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติก 43-MOT-01 15 - 16 มี.ค 6,000
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก 43-MOT-53 26 - 27 มี.ค 6,000
กลุ่มวิชาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (TDT)
การทำนายผลการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น 42-TDT-41 26 - 28 ก.พ. 6,900
การอ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 42-TDT-60 19 - 20 มี.ค 5,500
เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตัดขอบ (Shaving & Trimming) 42-TDT-24 21 - 21 มี.ค 3,200
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้ CAD 2D 42-TDT-63 21 - 23 มี.ค 6,500
การคคำนวณองค์ประกอบสำหรับการออกแบบและกำหนดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะแผ่นระดับที่ 1 42-TDT-72 26 - 27 มี.ค 6,000
การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต 42-TDT-51 02 - 3 เม.ย. 5,500
การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ 42-TDT-21 14 - 15 มี.ค 5,500
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป 42-TDT-32 25 - 27 เม.ย 6,900
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้ CAD 3D (NX) 42-TDT-64 02 - 4 พ.ค. 7,500
การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องด้วยโปรแกรม VISI 42-TDT-61 22 - 25 พ.ค. 8,900
การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง 42-TDT-31 26 - 29 มี.ค 9,500
การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 42-TDT-71 21 - 22 มิ.ย 6,000
การออกแบบแม่พิมพ์ Single Die 42-TDT-30 12 - 14 มี.ค 6,900
การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ 42-TDT-22 19 - 20 เม.ย 5,500
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานขึ้นรูปโลหะแผ่น 42-TDT-52 08 - 9 มี.ค. 5,500
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 42-TDT-11 05 - 6 มี.ค. 6,000
เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตัดเจาะ (Blanking & Piercing) 42-TDT-23 27 - 28 ก.พ. 5,500
กลุ่มวิชา Jig และ Fixture
การเขียนแบบ Jig&Fixture โดยใช้ CAD 3D 44-JIG-24 03 - 5 เม.ย. 8,600
การอ่านแบบ Jig & Fixture 44-JIG-21 17 - 18 พ.ค. 5,200
Fixture สำหรับงานตรวจสอบ 44-JIG-11 13 - 14 มี.ค 5,200
การออกแบบ Jig และ Fixture ที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 44-JIG-31 20 - 26 มี.ค 8,600
การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนในงาน Jig & Fixture 44-JIG-22 13 - 13 มี.ค 2,500
การออกแบบเครื่องจักร Pick and Place 44-JIG-51 24 - 26 เม.ย 8,600
การออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Pick and Place 44-JIG-53 07 - 8 พ.ค. 7,000
Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining 44-JIG-01 19 - 20 มี.ค 5,200
การออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Pick and Place 44-JIG-52 05 - 7 มี.ค. 9,500
การออกแบบ Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining 44-JIG-02 04 - 5 เม.ย. 5,200
กลุ่มวิชา Die Casting
เทคโนโลยีแม่พิมพ์หล่อโลหะ 42-DCT-01 12 - 13 มี.ค 5,500
งานตัดเฉือนขึ้นรูป
กลุ่มวิชาตัดเฉือนขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
เทคนิคการลับคมเครื่องมือตัดสำหรับเครื่องจักรกลพื้นฐาน 44-MEF-40 26 - 27 ก.พ. 4,200
เทคนิคงานเจียฟอร์ม (Form Grinding) 44-MEF-33 05 - 6 มี.ค. 5,500
เทคนิคการเลือกใช้หินเจีย 44-MEF-30 09 - 9 เม.ย. 2,200
งานเจียรลับคมเครื่องมือตัด 44-MEF-41 25 - 27 เม.ย 9,500
เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ระดับที่ 1 44-MEF-11 21 - 23 มี.ค 9,500
เทคนิคงานกัดขึ้นรูป ระดับที่ 1 44-MEF-21 14 - 16 มี.ค 9,500
เทคนิคงานเจียรราบ 44-MEF-31 12 - 14 มี.ค 9,500
เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ระดับที่ 2 44-MEF-12 19 - 21 มี.ค 9,500
เทคนิคงานเจียรทรงกระบอก 44-MEF-32 02 - 4 เม.ย. 9,500
เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ระดับที่ 3 44-MEF-13 07 - 9 มี.ค. 9,500
กลุ่มวิชางานตัดเฉือนขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC
การควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกน 41-CNC-03 13 - 16 มี.ค 13,500
การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 1(Siemens Controller 41-CNC-32 20 - 23 มี.ค 11,500
การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับที่ 2 41-CNC-02 20 - 23 มี.ค 11,500
เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 1 41-EDM-11 27 - 30 มี.ค 11,500
การเขียนโปรแกรมมาโครสำหรับงานกัดซีเอ็นซี 41-CNC-42 29 - 30 มี.ค 5,500
เทคนิคงาน EDM ระดับที่ 1 41-EDM-01 13 - 16 มี.ค 11,500
การควบุคมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 (Siemens Controller) 41-CNC-31 15 - 18 พ.ค. 11,500
การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 41-CNC-11 13 - 16 มี.ค 11,500
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี สำหรับงานกัด 41-CNC-41 26 - 27 ก.พ. 5,500
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง 41-CNC-51 06 - 7 มี.ค. 5,500
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการตัดเฉือน 41-CNC-22 23 - 23 มี.ค 2,900
การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 2 41-CNC-12 27 - 30 มี.ค 11,500
การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 3 41-CNC-13 23 - 25 พ.ค. 10,500
การประมาณต้นทุนในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ 41-CNC-61 26 - 26 ก.พ. 2,900
เทคโนโลยีตัดเฉือนโลหะสำหรับเครื่องกลซีเอ็นซี 41-CNC-21 08 - 9 มี.ค. 5,200
การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 41-CNC-01 06 - 9 มี.ค. 11,500
การเขียนโปรแกรมมาโครสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี 41-CNC-52 24 - 25 ก.ค. 5,500
เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่อง EDM และ Wire EDM 41-EDM-21 04 - 4 พ.ค. 2,500
CAD/CAM และงานเขียนแบบ
กลุ่มวิชา CAD
การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม NX 11.0 25-CAD-30 05 - 8 มี.ค. 8,500
การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วย Autodesk Inventor 2017 25-CAD-41 05 - 8 มี.ค. 8,500
การเขียนแบบเครื่องกลด้วย AutoCAD 2017 25-CAD-15 19 - 22 มี.ค 8,500
การเขียนโมเดล 3 มิติ ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม SolidWorks 25-CAD-52 23 - 25 เม.ย 8,500
การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วย Solid Edge ST9 25-CAD-60 06 - 8 มี.ค. 6,500
การเขียนแบบไฟฟ้า (2D,3D) ด้วยโปรแกรม SolidWorks Electrical 25-CAD-51 12 - 14 มี.ค 8,500
การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SolidWorks 2017 25-CAD-50 19 - 22 มี.ค 8,500
การเขียนโมเดลพื้นผิว 3 มิติ ด้วยโปรแกรม NX 11.0 25-CAD-31 02 - 5 ก.ค. 8,500
การเขียนแบบไฟฟ้า (2D) ด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical 25-CAD-03 02 - 3 เม.ย. 8,500
กลุ่มวิชา CAM
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานกลึงซีเอ็นซีโดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-31 23 - 24 เม.ย 5,900
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม NX 41-CAM-01 06 - 9 มี.ค. 9,500
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 4-5 แกน โดยใช้โปรแกรม HyperMill 41-CAM-12 20 - 23 มี.ค 9,900
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Wire EDM โดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-41 05 - 6 มี.ค. 5,900
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม HyperMill 41-CAM-11 15 - 18 พ.ค. 9,500
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-21 02 - 4 เม.ย. 8,500
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Turn Mill โดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-32 26 - 27 ก.พ. 5,900
Mechanical Engineering Drawing
ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ขั้นสูงตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 25-DRA-C-21 24 - 26 เม.ย 7,500
การอ่านแบบวิศวกรรมเครื่องกล 25-DRA-10 06 - 8 มี.ค. 6,500
ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 25-DRA-20 27 - 29 มี.ค 7,500
การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนในแบบงานเครื่องกล 25-DRA-12 02 - 4 เม.ย. 7,000
กลุ่มวิชาการบำรุงเชิงคาดการณ์
กลุ่มวิชาการบำรุงเชิงคาดการณ์
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ 63-VBA-20 26 - 28 ก.พ. 15,000
พื้นฐานการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 63-VBA-10 07 - 8 มี.ค. 9,000
นิวเมติก & ไฮดรอลิก
กลุ่มวิชา Pneumatics & Hydraulics
การซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบไฮดรอลิก 21-HYD-32 05 - 6 มี.ค. 8,500
การซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบนิวเมติกและนิวเมติกไฟฟ้า 21-PNE-32 28 - 30 มี.ค 10,000
ระบบควบคุมแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก 21-HYD-24 14 - 16 พ.ค. 11,500
ระบบไฮดรอลิกขั้นสูง 21-HYD-11 21 - 24 พ.ค. 12,500
การออกแบบและการเลือกขนาดอุปกรณ์นิวเมติก 21-PNE-52 14 - 15 มี.ค 7,500
พื้นฐานระบบนิวเมติก 21-PNE-10 06 - 8 มี.ค. 9,000
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน 21-HYD-10 12 - 15 มี.ค 10,500
ระบบควบคุมนิวเมติกไฟฟ้า 21-PNE-21 06 - 8 มี.ค. 9,000
ปั้มไฮดรอลิกแบบปรับอัตราการไหล 21-HYD-13 02 - 3 เม.ย. 8,000
ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า 21-HYD-21 19 - 21 มี.ค 10,000
การใช้ PLC (OMRON) ควบคุมระบบนิวเมติก 21-PNE-22 12 - 14 มี.ค 10,000
Robot&Mecha
กลุ่มวิชา Robotics
การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MITSUBISHI) 23-ROB-60 15 - 17 พ.ค. 10,500
การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (OTC DAIHEN) ระดับพื้นฐาน 23-ROB-50 03 - 5 ก.ค. 10,500
การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโครงสร้างแบบ DELTA, SCARA, CATESIAN (ภาคเครื่องกล) 23-ROB-70 24 - 26 ก.ค. 6,000
กลุ่มวิชา Mechatronics
การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในเครื่องจักรกล 21-MEC-51 26 - 27 เม.ย 7,000
ระบบแมชชีนวิชั่น (การใช้โปรแกรมเชื่อมต่อกล้อง และปรับแต่งแสง) 22-MEC-31 27 - 28 ก.ย. 7,500
วัสดุ/การวัดและตรวจสอบ/สอบเทียบ
กลุ่มวิชาวัสดุและการทดสอบ
การอบชุบโลหะ 24-MEU-10 06 - 8 มี.ค. 6,500
การตรวจสอบขนาดด้วยเครื่องวัดสามแกน CMM 24-QAS-12 14 - 16 มี.ค 6,500
เทคนิคการเลือกและการกำหนดการเคลือบผิวแข็ง 24-MEU-41 16 - 16 มี.ค 3,000
การทดสอบวัสดุ 24-MEU-21 03 - 4 เม.ย. 6,500
เทคนิคการตรวจสอบค่า GD&T ด้วยเครื่องวัดสามแกน CMM 24-QAS-13 25 - 27 เม.ย 7,000
การตรวจสอบขนาดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ 24-QAS-10 23 - 25 พ.ค. 5,000
การกัดกร่อนและการป้องกัน 24-MEU-31 14 - 15 มิ.ย 5,000
การตรวจสอบด้วยไดอัลเกจ เกจวัดมุม และเกจบล็อก 24-QAS-11 20 - 22 มิ.ย 6,000
เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและการนำไปใช้ 24-MEU-53 19 - 20 ก.ค. 7,500
กลุ่มวิชาสอบเทียบเครื่องจักร
การสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC 24-QAS-20 22 - 23 มี.ค 6,000
การเชื่ิอมและบัดกรี
กลุ่มวิชาการเชื่อมและบัดกรี
กระบวนการเชื่อม MAG และการทดสอบตามมาตรฐานสากล 24-WET-21 14 - 16 มี.ค 8,000
งานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อม TIG และการทดสอบตามาตรฐานสากล (สำหรับงานสแตนเลสและอลูมิเนียม) 24-WET-31 21 - 23 มี.ค 9,500
การเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการ TIG 24-WET-52 28 - 30 มี.ค 8,500
การเพิ่มคุณภาพงานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการทดสอบตามมาตรฐานสากล ภาค 2 24-WET-12 03 - 5 เม.ย. 7,500
กระบวนการเชื่อม MIG และการทดสอบตามมาตรฐานสากลสำหรับงานอลูมิเนียม 24-WET-22 25 - 27 เม.ย 8,000
การเพิ่มคุณภาพงานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการทดสอบตามมาตรฐานสากล ภาค 1 24-WET-11 07 - 9 มี.ค. 7,000
PLC/SCADA&DCS/Commu
กลุ่มวิชา PLC
การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000 & RS Logix 5000) ระดับสูง 22-PLC-54 05 - 7 มี.ค. 11,500
การโปรแกรม PLC-S7 ระดับพื้นฐาน 22-PLC-20 05 - 8 มี.ค. 12,000
การแก้ไขระบบ PLC-S7 ระดับพื้นฐาน 22-PLC-24 23 - 25 เม.ย 11,000
การโปรแกรม PLC ระดับสูง (Communication, Closeloop Control) 22-PLC-22 07 - 9 พ.ค. 11,500
การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) ระดับสูง 22-PLC-32 12 - 15 มี.ค 12,000
การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work 2 ระดับพื้นฐาน 22-PLC-40 02 - 5 เม.ย. 12,000
การโปรแกรม PLC (SLC 500) & RS Logix500 ระดับพื้นฐาน 22-PLC-50 02 - 4 เม.ย. 11,500
การโปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer ระดับพื้นฐาน 22-PLC-60 05 - 7 มี.ค. 11,000
การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน 22-PLC-70 19 - 21 มี.ค 9,500
การโปรแกรม PlC (OMRON) & CX-Programmer ระดับสูง 22-PLC-62 14 - 16 พ.ค. 11,000
การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000 & RS Logix 5000) ระดับพื้นฐาน 22-PLC-53 09 - 11 เม.ย 11,500
การโปรแกรม PLC-S7 ระดับกลาง 22-PLC-21 12 - 15 มี.ค 12,000
กลุ่มวิชา SCADA & DCS
WinCC (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต 22-PRO-31 26 - 28 ก.พ. 11,000
WinCC Fixable สำหรับสร้างหน้าจอ Touch Screen (Seimens) 22-PRO-32 02 - 4 เม.ย. 11,500
Touch Screen (GOT: Mitsubishi) Design & Interface via PLC (Mitsubishi 22-PRO-61 09 - 11 เม.ย 10,000
การออกแบบสร้างหน้าจอ Touch Screen (Proface) 22-PRO-60 31 - 31 ธ.ค. 11,000
การโปรแกรม PCS7 และ WinCC สำหรับการควบคุม กระบวนการ ระดับพื้นฐาน 22-PRO-41 31 - 31 ม.ค. 15,000
กลุ่มวิชา Communication
เทคโนโลยีการสื่อสาร CC-Link ผ่่าน PLC (Mitsubishi) 22-IIT-81 26 - 28 ก.พ. 9,500
การสื่อสาร Profibus DP (Configuration & Troubleshooting) 22-IIT-61 26 - 29 มี.ค 12,000
การสื่อสาร DeviceNet, ControlNetm Themet IP ผ่าน PLC (Control Logix 5000) 22-IIT-41 05 - 6 มิ.ย. 8,500
การสื่อสารผ่าน Profi Net & Industrial Ethernet ด้วย PLC S7 22-IIT-51 14 - 15 ส.ค. 8,500
Electrical Power/Motor&Drives
กลุ่มวิชา Electrical Power
พื้นฐานระบบไฟฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ในเครื่องจักร 22-EEP-10 05 - 6 มี.ค. 7,500
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน 22-EEP-11 08 - 9 มี.ค. 8,000
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง 22-EEP-12 19 - 20 เม.ย 8,000
การอ่านแบบไดอะแกรมไฟฟ้า และการเดินสายตู้ควบคุมตามมาตรฐาน 22-EEP-21 23 - 26 เม.ย 11,500
กลุ่มวิชา Motor & Drives
การควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์ 3เฟสด้วยอินเวอร์เตอร์ 22-DRC-32 27 - 29 มี.ค 10,500
การออกแบบวงจรเมคเนติกรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 22-DRC-21 02 - 4 เม.ย. 9,500
การควบคุมตำแหน่งมอเตอร์เซอร์โวด้วย Posittion Module (Mitsubishi) 22-DRC-13 02 - 4 พ.ค. 11,500
พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC 22-DRC-10 13 - 15 มี.ค 9,500
การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Mitsubishi) ด้วย PlC (Mitsubishi) 22-DRC-14 06 - 8 มี.ค. 11,500
เทคโนโลยีเซนเซอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิ 22-DRC-22 23 - 25 เม.ย 9,000
กลุ่มวิชา Digital & Micro Controller
Machine Techno
กลุ่มวิชา Machine Technology
Machine Design
การออกแบบระบบหล่อลื่นและคุณภาพผิวของชิ้นส่วนทางกล 21-MCD-14 02 - 4 เม.ย. 7,000
การหาภาระกระทำเพื่อการออกแบบเครื่องจักรกล 21-MCD-01 02 - 4 พ.ค. 7,000
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล 21-MCD-11 21 - 23 พ.ค. 7,000
การกำหนดขนาดเลื่อกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระดับ 1 21-MCD-12 12 - 14 มี.ค 7,000
จัดตามความต้องการของลูกค้า
กลุ่มวิชา PLC (On Request)
กลุ่มวิชา Communication (On Request)
กระบวนการวัดคุมด้วยเครื่องมือวัดระดับพื้นฐาน 22-IIT-62 31 - 31 ธ.ค. 8,000
กลุ่มวิชา Digital & Micro Controller (On Request)
กลุ่มวิชา SCADA & DCS (On Request)
การปรับตัวควบคุม PID ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมกระบวนการ 22-PRO-42 31 - 31 ธ.ค. 8,000
กลุ่มวิชาการเชื่อมและบัดกรี (On Request)
กระบวนการบัดกรีแข็ง 24-WET-10 31 - 31 ธ.ค. 3,000
เทคนิคการเชื่อมด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ 24-WET-51 31 - 31 ธ.ค. 6,500
การเชื่อมทองแดง ทองเหลืองและอลูมิเนียมด้วย MIG 24-WET-53 31 - 31 ธ.ค. 7,000
กลุ่มวิชา Mechatronics (On Request)
การออกแบบขับเคลื่อนทางกลสำหรับระบบอัตโนมัติ 21-MEC-11 31 - 31 ธ.ค. 10,000
กลุ่มวิชา Robotics (On Request)
กลุ่มวิชา Pneumatics & Hydraulics (On Request)
คาร์ทริดวาล์วในระบบไฮดรอลิก 21-HYD-14 31 - 31 ธ.ค. 6,000
การใช้ PLC (OMRON) ควบคุมระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า 21-HYD-22 31 - 31 ธ.ค. 11,000
วาล์วควบคุมความดันแบบพรอปพอร์ชันไฮดรอลิก 21-HYD-26 31 - 31 ธ.ค. 5,000
วาล์วควบคุมทิศทางพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก 21-HYD-25 31 - 31 ธ.ค. 4,500
ถังสะสมพลังงานในระบบไฮดรอลิก 21-HYD-12 31 - 31 ธ.ค. 4,000
การใช้ PLC (OMRON) ในระบบ Network, HMI (NB-Designer) และ SCADA 21-PNE-23 31 - 31 ธ.ค. 12,500
การปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างมีประสิทธิภาพ 21-PNE-42 31 - 31 ธ.ค. 6,000
กลุ่มวิชางานตัดเฉือนขั้นสูงด้วยเครื่อง CNC (On Request)
เทคนิคงาน EDM ระดับที่ 2 41-EDM-02 31 - 31 ธ.ค. 11,500
เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 2 41-EDM-12 31 - 31 ธ.ค. 11,500
กลุ่มวิชา CAM (On Request)
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูป 4-5 แกน โดยใช้โปรแกรม NX 41-CAM-02 31 - 31 ธ.ค. 9,900
กลุ่มวิชา CAD (On Request)
การเขียนแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2017 25-CAD-01 13 - 14 มี.ค 7,500
กลุุ่มวิชาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (On Request)
กลุ่มวิชา Motor and Drives (On Request)
กลุ่มวิชา Machine Technology (On Request)
การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร CNC (การโปรแกรม Ladder CNC Controller) 23-MAT-32 31 - 31 ธ.ค. 10,500
การฟื้นสภาพเครื่องจักร CNC (การรวมและทดสอบการใช้งานระบบ CNC) 23-MAT-33 31 - 31 ธ.ค. 10,500
กลุ่มวิชางานเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล (On Request)
กลุ่มวิชา Jig and Fixture (On Request)
กลุ่มวิชา Smart Factory
Smart Factory และการจัดการแบบดิจิตอล
การประยุกต์ใช้ IOT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 22-MOM-40 27 - 28 ก.พ. 8,500
ระบบ Network ในงานอุตสาหกรรม (LAN, Wireless, Industrial Field) 22-IIT-52 28 - 29 มี.ค 8,500
เซนเซอร์และการเก็บข้อมูลด้วย LabView เพื่อสนับสนุน Smart Factory 22-MOM-30 20 - 21 มี.ค 9,500
ระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 22-MOM-20 03 - 4 เม.ย. 7,500
การบริหารจัดการการผลิตด้วยระบบ ERP 22-MOM-10 24 - 26 เม.ย 9,500
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต 22-MOM-41 19 - 21 มิ.ย 10,500
การจัดการและควบคุมการผลิตระดับโรงงาน ด้วยระบบ MES 22-MOM-12 06 - 7 มี.ค. 12,500
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID เข้ากับระบบ Database และ Logistics Systerm 22-MOM-11 09 - 10 ต.ค. 7,500
การโปรแกรม Visual Basic และระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมต่อ Barcode, QR Code Detector 22-MOM-21 13 - 14 มี.ค 7,500
กลุ่มวิชา Operation Management
Operation Management
การจำลองการผลิตอัตโนมัติแบบเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Process Simulation 21-OPM-20 15 - 17 พ.ค. 9,500
การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulati 21-OPM-10 13 - 16 มี.ค 13,500
การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulation (ขั้นสูง) 21-OPM-11 27 - 30 มี.ค 15,000
กลุ่มวิชา Material Handling
Material Handling
การออกแบบและจำลองโมเดล 3 มิติ สำหรับการขนถ่ายวัสดุด้วย Visual Component 4.0 21-MHD-20 26 - 28 ก.ย. 11,500
กลุ่มวิชา Smart Actuator & Drive
Smart Actuator & Drive
การควบคุมระบบขับเคลื่อนเซอร์โว Sinamic (Siemens) 22-DRC-40 24 - 26 เม.ย 11,500
การออกแบบการติดตั้งและการแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิตแบบอัติโนมัติ 21-MEC-10 20 - 22 มิ.ย 11,000
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
 
 
Follow US
On Twitter
On Facebook