สถาบันไทย-เยอรมัน แกนกลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมััติ | ข่าวสาร

สถาบันไทย-เยอรมัน แกนกลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมััติ

2018-12-12 08:49:00 Asia/Bangkok

 
ในมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
โดยมี 3 มาตรการหลัก ๆ คือ การสนับสนุนผู้ใช้, สนับสนุนผู้สร้าง และการให้จัดตั้ง Center of Robotic Excellence (Core)
หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (คอร์) 
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://thaiindustrymag.com
อ่านราย]ะเอียดในรูปแบบ e-book http://thaiindustrymag.com/
core

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties