รับสมัครสถานประกอบการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562 | ข่าวสาร

รับสมัครสถานประกอบการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562

2018-12-12 09:33:00 Asia/Bangkok


สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม 
"โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562" 
(โรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น หรือแม่พิมพ์ยาง)
 
สิทธิประโยชน์สำหรับสถานประกอบการที่จะได้รับ 
1. ได้รับการวินิจฉัยและตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์
2. ได้รับการพัฒนาโรงงานผลิตแม่พิมพ์ให้ได้มาตรฐาน
 
คุณสมบัติของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วม 
1. เป็นสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น หรือแม่พิมพ์ยาง
2. เป็นสถานประกอบกิจการของไทย
 
รายละเอียดของการพัฒนาโรงงาน 
สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาโรงงาน ดังนี้
1. วินิจฉัยโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรงงาน
2. พัฒนาโรงงานผลิตแม่พิมพ์ให้ได้มาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำ
3. ตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์
4. รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน
 
ค่าใช้จ่าย :  30,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
ด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด
 
ดาวน์โหลด  ใบสมัครมาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ 2562
diemould

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties