พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง TGI และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด. | ข่าวสาร

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง TGI และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด.

2019-01-28 07:37:00 Asia/Bangkok
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมมิชลิน และ พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ให้ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ได้บริจาคเครื่องจักรและอุปกรณ์การฝึกอบรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมบุคลากรอีกด้วย ทั้งนี้ คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม​ และ ผู้บริหารของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด อาทิเช่น ​ Mr.Eric Pajon,   Industrial Director  Ms.Anu Sridhar,   Personnel Director  และ Mr.Segsarn  Trai-ukos,   Country Director 
michelintgitraining

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties