โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบฯ (Machine Monitoring System) | ข่าวสาร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบฯ (Machine Monitoring System)

2019-03-01 04:37:00 Asia/Bangkok

ภาพความสำเร็จ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System)


       กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 25627 - นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงข่าวการสัมมนาเผยแพร่ Success Case ความสำเร็จการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผ่าน 4 Tools (IT, Automation, Robot, Innovation) และ 1 กลยุทธ์การรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทยด้วยแนวคิด “3–Stage Rocket Approach” หรือ จรวด 3 ขั้น ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยมี ผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สื่อมวลชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวนมาก


machine-mornitoring-project


      นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) ด้วยงบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปี 2561 ว่า เป็นการสร้างความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต ผ่านการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Internet of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI) และ Big Data มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปแบบการทำงานอย่างชาญฉลาด เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

machine-mornitoring-project


machine-mornitoring-project


     โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการผ่านสถาบันไทย-เยอรมัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งภายในงานได้มีการนำเสนอ Success Case โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากโครงการนี้ อาทิเช่น 
1. บริษัท จักรยานสยาม อุตสาหกรรม จำกัด 
2. บริษัท ฟิวเจอร์การ์เม้นท์ จำกัด
3. บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด 
4. บริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด
5. บริษัท จี พลาสติก จำกัด 
6. หจก.วี เจ รับเบอร์
7. บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด 
8. บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จำกัดmachine-mornitoring-project


machine-mornitoring-project


machine-mornitoring-project


machine-mornitoring-project
อีกทั้งยังมี  “เสวนาแลกเปลี่ยนบูรณาการข้อมูล ข้อคิดเห็นการพัฒนาการออกแบบระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System)” พร้อมผลการประเมินรายกิจการให้สอดคล้องกัน และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  โดย
นายรุ่งศักดิ์ นาวงษ์ ที่ปรึกษาของโครงการ
นายบุญลือ บุญคง ที่ปรึกษาของโครงการ
นายทรงพล มงคลจีรวัฒน์ ที่ปรึกษาของโครงการ
ตัวแทนจากบริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัดmachine-mornitoring-project


machine-mornitoring-project


​อ้างอิงข่าว - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties