โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP | ข่าวสาร

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP

2019-03-15 07:53:00 Asia/Bangkok

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม   
"โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้ที่ สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณสุรเชษฐ์ สังข์แก้ว โทร 038-930100, 038-215033-39 ต่อ 1709 หรือทาง E-mail :
[email protected]

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ ITAP.pdf

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties