สร้างโอกาส สร้างตลาด สร้างการแข่งขัน กับ TGI | ข่าวสาร

สร้างโอกาส สร้างตลาด สร้างการแข่งขัน กับ TGI

2019-03-21 06:49:00 Asia/Bangkok
Subcon Thailand 2019 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ในอาเซียน งานนี้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และหน่วยงานจัดซื้อได้หาคู่ค้าทางธุรกิจและจับคู่กัน รวมไปถึงต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นด้วย งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2562  ณ Hall 99  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
  สถาบันไทย-เยอรมัน  เห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันด้านการตลาด     จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมนำพาผู้ประกอบการเข้าร่วม   งาน Subcon Thailand 2019 ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอีกงานหนึ่งที่มีสำคัญ     เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มพันธมิตรกับสถาบันฯ  ได้มีการโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน และร่วมเจรจาเพื่อนำมาซึ่งช่องทางด้านการตลาด ความร่วมมือที่ถือว่าสำคัญ และยังได้รับรู้ถึงนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ที่สำคัญอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรเชษฐ์ สังข์แก้ว 
โทรศัพท์มือถือ 089-6713187 โทรศัพท์  038-215033-39 ต่อ1709
E-mail : [email protected]  หรือ [email protected]

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties