โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) | ข่าวสาร

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

2019-04-03 09:55:00 Asia/Bangkok

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)"

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
 

ดาวน์โหลด   ใบสมัครกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและให้คำปรึกษา-Smart Factory.pdf   และ ใบสมัครกิจกรรมสร้างที่ปรึกษา-Smart Factory.pdf

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties