โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก | ข่าวสาร

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก

2019-07-01 07:52:00 Asia/Bangkok

สถาบันเหล็กและเหล็กเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระหว่างเดือนพฤษภาคม ปี 2562 - เดือนเมษายน ปี 2563


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.isit.or.th 
โทร 02-7124402-4 ต่อ 260

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties