ภาพความสำเร็จงาน Automation & Robotic Day 2019 | ข่าวสาร

ภาพความสำเร็จงาน Automation & Robotic Day 2019

2019-11-11 08:12:00 Asia/Bangkok

TGI จัดงานยิ่งใหญ่ Automation & Robotic Day 2019 และ ประกาศความสำเร็จของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปี 2562 และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ


วันนี้ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562) นายวัชรุณ จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน "Automation & Robotic Day 2019" และงานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปี 2562 และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ โดยมี ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย , นายบุญเลิศ ชดช้อย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย, นายประสาร บุนฑารักษ์ คณะกรรมการสถาบันฯ , นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน , นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสากรรมภาคที่9 และ คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมงานและผู้แสดงนิทรรศการจำนวนมาก โดยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้


arday-2019-seminar

arday-2019--seminar

arday-2019-seminar

arday-2019-seminar

arday-2019-booth

arday-2019-booth

arday-2019-booth

arday-2019-booth

ภาพเพิ่มเเติมได้ที่ :  TGI Thai-German Institute Facebookสามารถพบกับกิจกรรมดีๆ ได้อีกครั้งในงาน CBM Day 2020 "Creative Talents 
วันที่ 13-14 ก.พ. 63 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgi.or.th/blog/2019/10/-cbm-day-2020-creative-talents

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties