เชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรฯ | ข่าวสาร

เชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรฯ

2019-11-11 07:55:00 Asia/Bangkok

เชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563


สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความพร้อมในการดำเนินการด้านพัฒนาและสร้างเครื่องจักร  ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการดำเนินโครงการ
ระยะเวลา การดำเนินงาน
1 พฤศจิกายน 2563 – 15 ธันวาคม 2563 รับสมัครข้อเสนอ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tgi.or.th
กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
มีนาคม 2563 จัดทำสัญญาจ้าง
1 เมษายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 ออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่องจักร
1-30 ธันวาคม 2563 การติดตั้ง/ทดสอบ/ส่งมอบตรวจประเมินผลงาน

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนที  เดยะดี
โทร.038-215033 ต่อ 1731
มือถือ.095-8813082
E-mail : [email protected]
คุณอนิรุทธิ์  จันทร์จรูญ
มือถือ.094-7743315
E-mail : [email protected]
หรือที่ [email protected]
สถาบันไทย – เยอรมัน    เลขที่ 700/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  รหัสไปษณีย์ 20000

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties