มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ข่าวสาร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-03-02 07:44:00 Asia/Bangkok
ตามที่มีการประกาศจากกระทรวงสาธาณสุข เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย  ทางสถาบันไทย-เยอรมัน ตระหนักถึงสถานการณ์ในตอนนี้ และมีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน  จึงได้เตรียมการดำเนินการและมีมาตรการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้
  1. สถาบันฯ กำหนดจุดคัดกรองสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติเบื้องต้น บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร ชั้น 1 อาคาร A
  2. ผู้ที่มีอาการไอ จาม ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย 
  3. สถาบันฯ จัดแอลกอฮอล์เจลที่หน้าลิฟท์ทุกชั้น
  4. สถาบันฯ มีการทำความสะอาดห้องสัมมนา ห้องฝึกอบรม และห้องพักหลังมีการให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน (นับรวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน ภายใน 14 วัน หรือสัมผัสผู้ป่วยต้องสงสัย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties