การติดต่อสถาบันไทย-เยอรมัน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | ข่าวสาร

การติดต่อสถาบันไทย-เยอรมัน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2020-04-01 10:09:00 Asia/Bangkok

การติดต่อสถาบันไทย-เยอรมัน  ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีแนวโน้มที่จะระบาดในวงกว้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด สถาบันไทย-เยอรมัน จึงกำหนดมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) บางส่วน สถาบันฯยังคงให้บริการงานทดสอบและงานบริการอุตสาหกรรมได้โดยเหลื่อมเวลา ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ดังนี้
 
งานทดสอบวัสดุ ติดต่อ คุณอรุณ   เบอร์ 083-1995780
งานบริการอุตสาหกรรม ติดต่อ คุณจิรวุฒิ  เบอร์ 086-1880316
งานการตลาดและการขาย ติดต่อ คุณอภิญญา  เบอร์ 089-9303692
งานบัญชี ติดต่อ คุณจันจิรา  เบอร์ 094-4899698
งานการเงิน ติดต่อ คุณดวงมณี  เบอร์ 094-4899722
งานจัดซื้อ ติดต่อ คุณพรทิพา  เบอร์ 087-5030829
ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อ คุณณัชชา  เบอร์ 061-8251028

E-mail : [email protected]
Facebook : TGI Thai-German Institute

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties