ประชุม/สัมมนาที่ TGI อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก COVID-19 | ข่าวสาร

ประชุม/สัมมนาที่ TGI อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก COVID-19

2020-05-22 09:36:00 Asia/Bangkok

มาตรการการเข้ารับบริการของสถาบันไทย-เยอรมันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการ 

  • มีการจัดเจลแอลกอฮอล์ที่หน้าห้องประชุม/สัมมนาทุกห้อง

  • มีการทำความสะอาดห้องสัมมนา ห้องฝึกอบรม และห้องพักหลังมีการให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง

  • มีจุดคัดกรองสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติเบื้องต้น โดยผู้เข้ารับบริการต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันตลอดการเข้าใช้บริการ

  • ลดความแออัดห้องอบรมและห้องอาหารโดยได้จัดโต๊ะนั่งแบบเว้นระยะห่างกัน

  • ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้ารับบริการที่สถาบันฯ

  • ระบบติดตามลูกค้าหลังการเข้ารับบริการสถาบันด้วยระบบ “ไทยชนะ”

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties