ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior | ข่าวสาร

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior

2020-06-26 03:40:00 Asia/Bangkok
สถาบันไทย-เยอรมันขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior

ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ค. 63

ด่วน! รับจำนวนจำกัด

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties