TGI พร้อมให้บริการอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก COVID-19 | ข่าวสาร

TGI พร้อมให้บริการอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจาก COVID-19

2020-06-08 09:53:00 Asia/Bangkok

1.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง บริเวณชั้น 1 อาคาร A และ Check-in ผ่านระบบ ไทยชนะ


2.เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิผ่านแล้วให้ติดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรอง และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้


3.ลูกค้าเข้าห้องประชุม/สัมมนา โดยสถาบันฯจะจัดที่นั่งแบบ 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่งตามที่กำหนด

เนื่องด้วย TGI มีบริการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติ จึงเป็นการฝึกอบรมกลุ่มเล็ก เราจึงปฏิบัติตามหลัก Social Distancing  คือ ลดความแออัดในห้องอบรมและห้องอาหาร โดยได้จัดโต๊ะนั่งแบบเว้นระยะห่างกัน อีกทั้งมีอาหารว่าง และอาหารกลางวันแบบ Box Set 4.จำกัดการเข้าลิฟต์เพียง 4 ท่านเท่านั้น

5.หลังการให้บริการแล้ว จะมีการทำความสะอาดห้องสัมมนา ห้องฝึกอบรม หรือจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง
 

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties