TGI และ บริษัท เอราวัณ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมจัดทำและมอบ เครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อโรค ให้กับเทศบาลบ้านสวน | ข่าวสาร

TGI และ บริษัท เอราวัณ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมจัดทำและมอบ เครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อโรค ให้กับเทศบาลบ้านสวน

2020-06-05 05:38:00 Asia/Bangkok
ตามที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  อย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้หันมาให้ความสนใจในการผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท เอราวัณ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย คุณนิพัชชา โอทกานนท์ ตำแหน่ง Logistics Manager ได้ทำการบริจาควงจรชุด Ceramic การทำโอโซนฆ่าเชื้อโรค ให้กับสถาบันฯ จำนวน 10 ชุด เพื่อให้สถาบันฯนำมาประกอบเป็นชุดเครื่องผลิตโอโซนฆ่าเชื้อโรค 


และในวันที่ 5 มิถุนายน 2563  สถาบันไทย-เยอรมัน โดยนายสมหวัง  บุญรักษ์เจริญ ได้มอบเครื่องผลิตโอโซนดังกล่าวให้กับเทศบาลบ้านสวน โดยนายชัยเดช  ชิตวิเศษ  รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเข้ารับมอบเครื่องผลิตโอโซน จำนวน 5 เครื่อง 

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties