ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้าน Lean IoT (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE) | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้าน Lean IoT (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE)

2020-06-30 06:37:00 Asia/Bangkok
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ ขอเชิญวิศวกร, ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้าน Lean IoT (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE) โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้ในการสถานประกอบการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันเป็นการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของภาคการผลิตในประเทศ 

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัดเพียง 9 รุ่น , รุ่นละ 20 ท่าน

สมัครที่นี่     

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties