สัมมนาฟรี "GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery" | ข่าวสาร

สัมมนาฟรี "GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery"

2020-06-03 01:58:00 Asia/Bangkok

สัมมนา "GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery"

เชิญเข้าร่วมสัมมนา "GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery"

วันที่ 24 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมรัตนชล  จ.ชลบุรี 

ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน

 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่      


 
gd&tseminar

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties