กระทรวงอุตสาหกรรม, TGI และ ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ผสานกำลังส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับลำเลียงเวชภัณฑ์และให้บริการทางการแพทย์ให้กับรพ.ชลบุรี รองรับวิถีชีวิตใหม่ | ข่าวสาร

กระทรวงอุตสาหกรรม, TGI และ ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ผสานกำลังส่งมอบหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับลำเลียงเวชภัณฑ์และให้บริการทางการแพทย์ให้กับรพ.ชลบุรี รองรับวิถีชีวิตใหม่

2020-09-10 08:44:00 Asia/Bangkok
วันที่ (10 กันยายน 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบ “หุ่นยนต์เคลื่อนที่ CAT1 : AGV สำหรับลำเลียงเวชภัณฑ์และให้บริการทางการแพทย์” ที่เป็นผลงาน
ต่อยอดมาจากโครงการกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบให้กับโรงพยาบาลชลบุรี โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สวรรค์  ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นผู้รับมอบ

tgi-agv-cat1

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ CAT1 เป็นผลงานการพัฒนาของสถาบันไทย-เยอรมันร่วมกับผู้ประกอบการไทย บริษัท ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด นำโดย คุณพงษ์เจริญ รัชตะธรรมสุข เพื่อมอบให้โรงพยาบาลชลบุรี ได้นำไปใช้ในการลำเลียงเวชภัณฑ์และให้บริการทางการแพทย์ จึงได้ชื่อหุ่นยนต์ CAT ซึ่งมีที่มาจาก C : Chonburi Hospital, A : Triple A Engineering & Supply Co.,Ltd. และ T : Thai-German Institute ลักษณะการทำงานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ CAT1 จะมาช่วยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชลบุรี ลดการสูญเสียเวลาในการทำงานโดยสามารถลำเลียงงานที่ต้องการไปยังจุดหมายได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีสิ่งกีดขวางสามารถหลบหลีกและหยุดการทำงานได้ มีระบบความปลอดภัยเสียงเตือนขณะทำงาน โดยเจ้าหน้าที่สามารถไปทำงานในจุดอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ อีกทั้งช่วยลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างบุคคล ที่เหมาะสำหรับการทำงานในยุค New Normal นี้  และยังคงมีแผนที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสำหรับหุ่นยนต์ Smart Logistic in Hospital หุ่นยนต์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับพื้นที่ควบคุมพิเศษภายในโรงพยาบาล “Stack”

tgi-agv-cat1

tgi-agv-cat1

tgi-agv-cat1

tgi-agv-cat1

tgi-agv-cat1

สำหรับผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานใดต้องการผู้ให้คำปรึกษาของการพัฒนา หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสามารถติดต่อมายังสถาบันไทย-เยอรมัน  ในการขอรับคำปรึกษาได้ ซึ่ง TGI เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม และมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิรองรับการดำเนินการ มีความพร้อมที่จะส่วนหนึ่งที่จะผนึกกำลังกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

tgi-agv-cat1

tgi-agv-cat1

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties