ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 | ข่าวสาร

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-01-06 12:00:00 Asia/Bangkok
สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจที่มีความพร้อมในการดำเนินการด้านพัฒนาและสร้างเครื่องจักรด้านระบบอัตอัตโนมัติหรือสมาร์ทเทคโนโลยี ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

กำหนดการดำเนินโครงการ
การดำเนินงาน ระยะเวลา
รับสมัครข้อเสนอ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tgi.or.th ตั้งแต่ บัดนี้- 15 มกราคม 2564
พิจารณาคัดเลือกและประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กุมภาพันธ์  2564
จัดทำสัญญาจ้าง มีนาคม 2564
ออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่องจักร 1 เมษายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 ( 8 เดือน )
การติดตั้ง/ทดสอบ/ส่งมอบตรวจประเมินผลงาน ธันวาคม 2564


ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ     

ยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ     
 
หมายเหตุ : การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันไทย-เยอรมัน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนที  เดยะดี
โทร.038-215033 ต่อ 1731
มือถือ.095-8813082
สถาบันไทย – เยอรมัน    เลขที่ 700/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี
ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  รหัสไปษณีย์ 20000

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties