รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ข่าวสาร

รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-01-06 12:00:00 Asia/Bangkok
สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความพร้อมในการดำเนินการด้านพัฒนาและสร้างเครื่องจักร  ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กำหนดการดำเนินโครงการ
การดำเนินงาน ระยะเวลา
เปิดรับข้อเสนอโครงการข้อเสนอ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tgi.or.th และจัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ 16 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564
​(ขยายเวลาจาก 30 ธันวาคม 2563)
(ปิดระบบ เวลา 23.59 น.)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ กุมภาพันธ์ 2564
จัดทำสัญญาจ้าง มีนาคม 2564
ระยะเวลาออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่องจักร 1 เมษายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 (8 เดือน)
การติดตั้ง/ทดสอบ/ส่งมอบตรวจประเมินผลงาน 1-30 ธันวาคม 2564
 
สำหรับผู้ประกอบการ : ดาวน์โหลดเอกสารและยื่นแจ้งความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการ     

สำหรับบุคลากรทางการศึกษา : ดาวน์โหลดเอกสารและยื่นข้อเสนอโครงการฯ     


สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนที  เดยะดี
โทร.038-215033 ต่อ 1731
มือถือ.095-8813082
E-mail : nathee.d@tgi.mail.go.th
สถาบันไทย – เยอรมัน    เลขที่ 700/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี
ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  รหัสไปษณีย์ 20000

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties