ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมประชาพิจารณ์ แผนที่นำทางเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมประชาพิจารณ์ แผนที่นำทางเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล

2020-11-30 04:02:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมประชาพิจารณ์ แผนที่นำทางเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติการสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล
ภายใต้ โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value Creation)

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครเข้าร่วมได้ที่     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties