ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษา กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (IOT & Embedded Technology) | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษา กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (IOT & Embedded Technology)

2021-02-04 09:53:00 Asia/Bangkok

กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (IOT & Embedded Technology)


ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่     


ส่งใบสมัครได้ที่ 
อ.นันทชัย ว่องปฏิเวธ 
e-mail : [email protected]
หรือ คุณสุภาภรณ์ สายรุ้ง 
e-mail : [email protected]

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties