สัมมนา "Fluid Power สำหรับอุตสาหกรรม Food Pack" (Fluid Power of Pneumatics Hydraulic for Food Packaging Industry) | ข่าวสาร

สัมมนา "Fluid Power สำหรับอุตสาหกรรม Food Pack" (Fluid Power of Pneumatics Hydraulic for Food Packaging Industry)

2021-03-18 02:01:00 Asia/Bangkok

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "Fluid Power สำหรับอุตสาหกรรม Food Pack" (Fluid Power of Pneumatics Hydraulic for Food Packaging Industry)

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.  ภายในงาน Propak Asia 2021 ณ Room 1 Hall 103 ไบเทค บางนา

ในงานระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้  ระบบ Fluid Power เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพราะเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายพลังงานที่สำคัญที่สุดทั้งในระบบอัตโนมัตอุตสาหกรรม และแขนกล งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ เกินกว่า 90 %  ของระบบอัตโนมัติทั้งหมด สถาบันไทยเยอรมัน จึงได้จัดสัมนาในหัวข้อนี้ เพื่อต้องการเผยแผ่ความรู้ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ กับผู้เข้าร่วมฟังสัมนา โดยเหมาะสมกับทั้งวิศวกร ช่างเทคนิค หรือแม้แต่เจ้าของกิจการเอง ที่ดูแล SI ที่ทำงานทางด้านนี้ทั้งหมด เพื่อการนำความรู้ในส่วนนี้ไปพัฒนางานด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
​ด่วนรับจำนวนจำกัด!!!

สมัครออนไลน์ที่นี่     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties