รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม 2564 | ข่าวสาร

รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม 2564

2021-03-12 03:15:00 Asia/Bangkok

รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนมกราคม 2564 

ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเดือนมกราคม 2564  มีมูลค่าการขาดดุลอยู่ที่ 124 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 12 และร้อยละ17 ตามลำดับ การส่งออกในเดือนนี้ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนและเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 86 และร้อยละ 81 ตามลำดับ มีมูลค่าอยู่ที่ 4 ล้านบาท ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่ 128 ล้านบาท ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 25 และร้อยละ 25 ตามลำดับ


วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้จัดทำ  
ศิโรรัตน์ สุภาษา
กนิษฐา ศรนิล
อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties