ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2 [ข่าวประชาสัมพันธ์] | ข่าวสาร

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2 [ข่าวประชาสัมพันธ์]

2021-04-19 06:40:00 Asia/Bangkok
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเปิดตัวประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2 พร้อมกับได้นำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2

โดยเมื่อวันที่ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเปิดตัวประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2 พร้อมกับได้นำเสนอผลการศึกษา
บทสรุปด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในต่างประเทศ ณ.ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 กองพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
กล่าวต้อนรับเปิดงานสัมมนา พร้อมกันนี้นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาแนะนำสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ทั้งยังมี นายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตท่อและแปรรูปเหล็กแผ่นและนายกสมาคมชุบสังกะสีไทย ผู้ชี่ยวชาญ
จากสถาบันเหล็กฯ และ ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้
เกียรติมาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป
เหล็กระยะที่ 2 นี้ ได้มุ่งเน้นจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป
เหล็ก ใน 6 สาขาอาชีพ ได้แก่
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW)
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize)
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บตรง (ERW)
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize)

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ     
สำหรับเอกสารประกอบการสัมมนาของท่านวิทยากร ท่านสามารถดาวน์โหลด     
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น โทรศัพท์: 02-712-4402-7 ต่อ 260 อีเมล์: [email protected]

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties